UpcomingOpen

From 9:00 AM
To 10:30 PM
Ms Nghĩa: 094 5838 689
Mr Vũ: 091 358 0620

Liên hệ

Thông tin liên hệ:

Nhà hàng Vũ Nghĩa

Địa chỉ: Miếu Thờ - Tiên Dược - Sóc Sơn - Hà Nội

Tel: 04 3885 0035 - Ms Nghĩa: 094 5838 689 - Mr Vũ: 091 358 0620

www.nhahangvunghia.com