UpcomingOpen

From 9:00 AM
To 10:30 PM
Ms Nghĩa: 094 5838 689
Mr Vũ: 091 358 0620

Thực đơn

Bò xào ngũ sắc

Bò xào ngũ sắc


Thực đơn: Bê - Bò - Trâu
Cung cấp: Nhà hàng Vũ Nghĩa
Đơn giá: Liên hệ