UpcomingOpen

From 9:00 AM
To 10:30 PM
Ms Nghĩa: 094 5838 689
Mr Vũ: 091 358 0620

Thực đơn

Cá trình hấp xì dầu

Cá trình hấp xì dầu


Thực đơn: Hải sản
Cung cấp: Nhà hàng Vũ Nghĩa
Đơn giá: Liên hệ